همایش آسیب شناسی مواد مخدر

همایش آسیب شناسی مواد مخدر
براي مبارزه با معضل شیطان واقعی يعني مواد مخدر و معضل اعتیاد که بنیان خانواده را در جامعه متزلزل كرده و جوانان را که سرمایه و اقتدار ملت هستند و آینده ملتی را رقم می‌زنند به مرده متحرکی تبدیل می‌كند زمانی می‌توانیم به شکل واقعی و سیسماتیک مبارزه كنيم که فعاليت‌ها در دو بعد نظامی و فرهنگی هماهنگ و همسو باشند. در اين ميان ابعاد فرهنگی اين مبارزه بسیار حساس و مهم می‌باشد و ثمره آن نيز با دوام و همیشگی می‌باشد. لذا بدون برنامه ریزی و بدون توجه خاص مشكل بتوان در عرصه فرهنگی با این معضل به مبارزه پرداخت .
در اين رابطه و در راستای فرهنگ سازی در جامعه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همایشی را ساماندهی كرد تا در اين همايش اصحاب رسانه و پزشكاني كه در حوزه مبارزه با اثرات زيانبار اعتياد تخصص دارند و همچنين اساتید دانشگاهي و مسئولین و کارشناسان نیروی انتظامی به بحث و تبادل نظر در مورد آسیب شناسی مواد مخدر در جامعه اهتمام ورزند.
در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قراردادی برگزاری همایش آسیب شناسی مواد مخدر در جامعه را به موسسه فرهنگی، هنری آرین‌خو واگذار كرد.
این همایش به مدت دو روز در سالن اجتماعات واحد آموزشی برگزار شد و کلیه کارشناسان، پزشکان و مسئولین انتظامی حاضر در جلسه همايش به طرح دیدگاه‌های مختلف پرداختند. در اين همايش همچنين بر نقش پر رنگ و اثر گذار رسانه‌ها در مبارزه نرم با معضل مواد مخدر تاكيد بسيار شد و راهکارهایی در مورد الزام به هماهنگی و اطلاعات مشترک پیشنهاد شد تا در همایش‌های آتی فعالیت‌های میدانی هر چه بيشتر رنگ و بوي راهبردی واقعی به خود بگيرد و رسانه‌ها نيز به صورت مداوم مبارزه با معضل مواد مخدر را در دستور كار خود قرار دهند.